Heftruck

Opleiding heftruck

Inhoud van de cursus: Basiscursus Vorkheftruck.


De Basiscursus Vorkheftruck is bedoeld voor alle warehouse-, magazijn- en expeditie-medewerkers die in hun werk gebruik maken van een vorkheftruck uck. De opleiding duurt 1 dag (7 uur). Alle 7 lesuren kunnen meetellen voor de nascholing van code 95. De minimale leeftijd is 16 jaar. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte waarin onder ander de volgende onderwerpen worden behandeld:

Inhoud theorie:
•    Basiskennis materiaal
•    Techniek
•    Veiligheid
•    Belasting en belading

Inhoud praktijk:
•    Controle
•    Besturing
•    Veiligheid

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijktoets. De deelnemer ontvangt een Vorkheftruck Certificaat en een Dusseldorp Veiligheidspas. Deze heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.