Verplichte nascholing chauffeur personenvervoer / goederenvervoer

Om beroepschauffeur te blijven, moet u iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen.

Als u dit niet doet, mag u niet meer beroepsmatig rijden. Bent u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam, dan hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

U volgt nascholingscursussen via een opleider. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. U kunt zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat u van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Voor alle duidelijkheid: alleen cursussen met een V- of een W-code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining.

Het gecertificeerde opleidingsinstituut meldt u van tevoren aan in het CCV-systeem. Na afronding van de cursus registreert het opleidingsinstituut dat u de gehele cursus aanwezig bent geweest.

 Nascholing gevolgd.
Op  Mijn.cbr.nl  kunt u bekijken welke nascholingsuren u hebt gevolgd. Vanwege de bescherming van uw privacy kunt u inloggen via uw DigiD. Beschikt u niet over een DigiD? Ook kunt u een overzicht bij CCV opvragen .

Zodra u de verplichte 35 uur nascholing heeft gevolgd, kunt u bij de gemeente de geldigheid van de code 95 laten verlengen met 5 jaar. Afhankelijk van de geldigheidsduur van uw rijbewijs kan het zijn dat u tegelijkertijd uw rijbewijs moet verlengen. In veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van rijbewijs en code 95 niet gelijk. Om u te helpen bij het bepalen van het moment van vernieuwing van uw rijbewijs en verlengen van de code 95 kunt u gebruik maken van de informatie op  www.rijbewijs.nl

 Meer nascholing gevolgd dan nodig?
Wanneer u meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, dan vervallen deze extra gevolgde uren zodra uw code 95 verlengd wordt. U kunt deze zogenoemde meer-uren niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.

Vanaf welke datum kunt u beginnen met het opbouwen van (nieuwe) nascholingsuren voor de volgende periode van nascholing?
Als u voor 10 september 2008 al een rijbewijs D / 10 september 2009 al een rijbewijs C had, en code 95 staat al op uw rijbewijs dan mag u vanaf 10 september 2015 (D)/ 10 september 2016 (C) weer nascholing gaan volgen voor de volgende periode.

Als u uw rijbewijs D ná 10 september 2008 of uw rijbewijs C ná 10 september 2009 heeft behaald en code 95 staat al op uw rijbewijs, dan kunt u weer beginnen vanaf ‘einddatum van de code 95 op uw rijbewijs minus 5 jaar’.

Mocht u in het bezit zijn van rijbewijs C en D met verschillende einddata code 95 op uw rijbewijs, hanteer dan de dichtstbijzijnde einddatum minus 5 jaar.

Al langer in bezit rijbewijs C of D?

Rijbewijs C.
Alle houders van een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholingeis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat u uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2021.

Rijbewijs D.
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing eis van 35 uur te voldoen. Dit betekent dat u uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2020.

Begin op tijd.                                                                                 
CCV adviseert u om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, kan er een capaciteitstekort bij de opleiders ontstaan, waardoor u uw vakbekwaamheid mogelijk niet tijdig kunt verlengen.

Code 95 verlopen.
Als het u niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen, dan verloopt uw code 95 (vakbekwaamheid) en mag u niet meer beroepsmatig rijden. Als u daarna besluit uw oude vak weer op te pakken, dan moet u de vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet u door 35 uur nascholing te volgen. Nadat u deze 35 uur gevolgd heeft én u de code 95 op uw rijbewijs heeft, mag u weer beroepsmatig rijden.

Nascholing bus chauffeur

Wij kunnen de volgende opleidingen voor u of uw personeel organiseren;

Personenvervoer:

 • HNR Het nieuwe rijden met autobussen
 • Rij-optimalisatie
 • Digitale tachograaf
 • Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs
 • Actuele Kennis Vakbekwaam Chauffeur
 • EHBO

Nascholing vrachtauto chauffeur

Wij kunnen de volgende opleidingen voor u of uw personeel organiseren;

Goederenvervoer:

 • HNR Het nieuwe rijden met vrachtauto’s
 • Rij-optimalisatie
 • Actuele Kennis Vakbekwaam Chauffeur
 • Digitale tachograaf
 • Lading Zekeren
 • EHBO